In Memoriam Joep Geraedts, voorzitter Stichting Chrisjteijn (17 april 1948 – 25 december 2022)


 
Eerste Kerstdag overleed Prof. dr. Joep Geraedts in het MUMC. Op 3 januari jl. namen wij afscheid van hem in de Sint Jan in Maastricht.


Professor Joep Geraedts was zoals anderen dat zo mooi zeggen “de stamvader van de afdeling Klinische Genetica van het MUMC+”. In 1982 kwam hij als 34 jaar jonge hoogleraar Klinische Genetica en Celbiologie van Leiden naar Maastricht waar hij meer dan 30 jaar leiding gaf aan deze afdeling die hij van 0 naar bijna 200 man personeel wist op te bouwen.
In 2008 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.


Joep was niet alleen een groot wetenschapper en een uitstekend leidinggevende, hij was daarnaast ook beroemd om zijn humor, getuige zijn rol als Manjefieke Rector van de Narren Universiteit Limburg, de NUL.


Toen Joep in 2013 met emeritaat ging, besloot hij zich ook in te gaan zetten voor de cultuur in Eijsden-Margraten. Dit deed hij naast zijn voorzitterschap van de stichting Eugène Dubois door ook voorzitter te worden van Stichting Chrisjteijn. Meer dan 10 jaar leidde hij ons bestuur met wijsheid en humor. Hij was niet alleen een voorzitter van woorden maar ook van daden en hands on. Hij heeft er ten behoeve van onze stichting menig fietstochtje naar Maastricht op zitten om aldaar onze posters en flyers te verspreiden. Onder zijn leiding kwam er De beeldende tuinen; een kunstroute langs Eijsdense tuinen die hij samen met Philma Beijers, Joop van Schie en de andere bestuursleden op de kaart wist te zetten. Joep, 1948 geboren in Swalmen was een echte Limburgse levensgenieter en naast zijn liefde voor muziek was er ook altijd ruimte voor een gezellige nazit zowel na de vergaderingen als na de concerten in het Ursulinenconvent. De woordgrapjes waren dan niet van de lucht.


Het laatste jaar werd Joep helaas steeds zieker en besloot hij met zijn vrouw José hun huis in Eijsden te verruilen voor een kleinere woning in Maastricht. Ondanks zijn vertrek daarheen kwam hij naar alle vergaderingen en concerten hier in het dorp. Hij bleef opgewekt en optimistisch.


Tijdens de afscheidsdienst was zijn trouw aan Eijsden duidelijk zichtbaar. De kist was op zijn eigen verzoek versierd met één bloemstuk gemaakt door Lenny van Florilène. Verder wilde hij geen bloemenkransen maar een donatie voor de Maag Lever Darm Stichting. Zoiets tekende hem. Wat ook bijzonder was waren de lieve en lovende woorden van zijn kinderen en kleindochter Amélie tijdens de dienst. Joep was niet alleen een druk bezet man maar bleek ook een warme en betrokken vader en een grappige opa die er altijd was wanneer je hem nodig had, en dat is bijzonder wanneer je agenda zo vol is.


Ook Joep zijn muziekkeuze voor de dienst was heel persoonlijk. Hij wilde zelf heel graag dat Claudia Couwenbergh en Sef Thissen zouden zingen die dat als zeer eervol beschouwden. Samen met Alice Hendriks aan de piano hebben zij de dienst van prachtige muziek voorzien, drie musici die ook bekend zijn van hun optredens bij Stichting Chrisjteijn.
 
 
Tot slot een citaat van Joep dat op onze website staat:                                                                

"Tot mijn 65ste hield ik me in de voortplantingsgeneeskunde professioneel bezig met ART: Assisted Reproductive Treatments. Na mijn pensionering heeft ART voor mij steeds meer een andere invulling gekregen:het met heel veel plezier organiseren van concerten en tentoonstellingen bij Chrisjteijn in Eijsden."
 
Wij wensen José en alle kinderen, kleinkinderen en dierbaren, veel kracht en sterkte.                                                           

Het bestuur van Stichting Chrisjteijn zal zijn voorzitter Joep, zijn wijsheid en humor gaan missen!
 
 
Namens het bestuur:
Mirjam Visser