Lizet Duyvendak - pr

Lizet Duyvendak werkt niet alleen als docent letterkunde bij de faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit, maar cultuur (literatuur en muziek) maakt ook een groot deel uit van haar vrijetijdsbesteding. Culturele activiteiten van niveau in de regio vindt ze erg belangrijk. Vandaar dat ze zich heeft aangesloten bij het bestuur van Chrisjteijn.